‘వినయ విధేయ రామ’ సినిమా ఎలా ఉంది?

సూపర్ హిట్

32.34%
391 Votes

యావరేజ్

23.49%
284 Votes

ప్లాప్ మూవీ

44.17%
534 Votes
Total Votes: 1,209
Thank you for voting