‘వినయ విధేయ రామ’ సినిమా ఎలా ఉంది?

సూపర్ హిట్

32.31%
390 Votes

యావరేజ్

23.53%
284 Votes

ప్లాప్ మూవీ

44.16%
533 Votes
Total Votes: 1,207
Thank you for voting