‘వినయ విధేయ రామ’ సినిమా ఎలా ఉంది?

సూపర్ హిట్

32.37%
390 Votes

యావరేజ్

23.49%
283 Votes

ప్లాప్ మూవీ

44.15%
532 Votes
Total Votes: 1,205
Thank you for voting