‘వినయ విధేయ రామ’ సినిమా ఎలా ఉంది?

సూపర్ హిట్

32.39%
390 Votes

యావరేజ్

23.42%
282 Votes

ప్లాప్ మూవీ

44.19%
532 Votes
Total Votes: 1,204
Thank you for voting