‘వినయ విధేయ రామ’ సినిమా ఎలా ఉంది?

సూపర్ హిట్

32.28%
390 Votes

యావరేజ్

23.51%
284 Votes

ప్లాప్ మూవీ

44.21%
534 Votes
Total Votes: 1,208
Thank you for voting