తెలుగులో పాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యే సత్తా ఎవరికి ఉంది?