నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

9.35%
13 Votes

నోకియా 3

6.47%
9 Votes

నోకియా 5

6.47%
9 Votes

నోకియా 6

27.34%
38 Votes

నోకియా 8

28.78%
40 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

21.58%
30 Votes
Total Votes: 139
You have already voted
 
Please Wait while comments are loading...