నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

9.29%
13 Votes

నోకియా 3

6.43%
9 Votes

నోకియా 5

7.14%
10 Votes

నోకియా 6

27.14%
38 Votes

నోకియా 8

28.57%
40 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

21.43%
30 Votes
Total Votes: 140
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...