నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

9.42%
13 Votes

నోకియా 3

6.52%
9 Votes

నోకియా 5

6.52%
9 Votes

నోకియా 6

26.81%
37 Votes

నోకియా 8

28.99%
40 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

21.74%
30 Votes
Total Votes: 138
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...