నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

9.49%
13 Votes

నోకియా 3

6.57%
9 Votes

నోకియా 5

6.57%
9 Votes

నోకియా 6

27.01%
37 Votes

నోకియా 8

28.47%
39 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

21.9%
30 Votes
Total Votes: 137
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...