నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

7.8%
16 Votes

నోకియా 3

6.83%
14 Votes

నోకియా 5

5.85%
12 Votes

నోకియా 6

25.37%
52 Votes

నోకియా 8

31.71%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.44%
46 Votes
Total Votes: 205
You have already voted
 
Please Wait while comments are loading...