నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.21%
17 Votes

నోకియా 3

6.76%
14 Votes

నోకియా 5

5.8%
12 Votes

నోకియా 6

25.12%
52 Votes

నోకియా 8

31.4%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.71%
47 Votes
Total Votes: 207
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...