మీకు నచ్చిన బ్రాండ్ ఫోన్ కంపెనీ ఏదీ..?

మోటో, లెనోవా

9.9%
41 Votes

షియోమి

16.91%
70 Votes

ఆపిల్

19.57%
81 Votes

శాంసంగ్

16.67%
69 Votes

మైక్రోమ్యాక్స్

7%
29 Votes

సోనీ

6.28%
26 Votes

హువాయి

4.59%
19 Votes

ఎల్‌జి

2.42%
10 Votes

నోకియా

16.43%
68 Votes
Total Votes: 414
Thank you for voting