మీకు నచ్చిన బ్రాండ్ ఫోన్ కంపెనీ ఏదీ..?

మోటో, లెనోవా

9.95%
41 Votes

షియోమి

16.99%
70 Votes

ఆపిల్

19.66%
81 Votes

శాంసంగ్

16.75%
69 Votes

మైక్రోమ్యాక్స్

7.04%
29 Votes

సోనీ

6.07%
25 Votes

హువాయి

4.61%
19 Votes

ఎల్‌జి

2.43%
10 Votes

నోకియా

16.26%
67 Votes
Total Votes: 412
Thank you for voting