మీకు నచ్చిన బ్రాండ్ ఫోన్ కంపెనీ ఏదీ..?

మోటో, లెనోవా

9.93%
41 Votes

షియోమి

16.95%
70 Votes

ఆపిల్

19.61%
81 Votes

శాంసంగ్

16.71%
69 Votes

మైక్రోమ్యాక్స్

7.02%
29 Votes

సోనీ

6.05%
25 Votes

హువాయి

4.6%
19 Votes

ఎల్‌జి

2.42%
10 Votes

నోకియా

16.46%
68 Votes
Total Votes: 413
You have already voted