ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದರ ಏರಿಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

70%
21 Votes

ಇಲ್ಲ

30%
9 Votes
Total Votes: 30
Thank you for voting