ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದರ ಏರಿಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

67.74%
21 Votes

ಇಲ್ಲ

32.26%
10 Votes
Total Votes: 31
Thank you for voting