ಆಮದು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆ?

ಹೌದು

45.83%
11 Votes

ಇಲ್ಲ

54.17%
13 Votes
Total Votes: 24
Thank you for voting