ಈಗಿನ ಕೊರೊನಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತಾ?

ಹೌದು

57.14%
8 Votes

ಇಲ್ಲ

42.86%
6 Votes
Total Votes: 14
Thank you for voting