ಈಗಿನ ಕೊರೊನಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತಾ?

ಹೌದು

53.85%
7 Votes

ಇಲ್ಲ

46.15%
6 Votes
Total Votes: 13
Thank you for voting