ಎಫ್‌ಡಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವೇ?

ಹೌದು

57.69%
15 Votes

ಇಲ್ಲ

42.31%
11 Votes
Total Votes: 26
Thank you for voting