ಎಫ್‌ಡಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವೇ?

ಹೌದು

56%
14 Votes

ಇಲ್ಲ

44%
11 Votes
Total Votes: 25
Thank you for voting