ಕಚ್ಚಾತೈಲ ದರ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕೇ?

ಹೌದು

50%
14 Votes

ಇಲ್ಲ

50%
14 Votes
Total Votes: 28
You have already voted