ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ?

ಹೌದು

57.14%
8 Votes

ಇಲ್ಲ

42.86%
6 Votes
Total Votes: 14
Thank you for voting