ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ?

ಹೌದು

60%
9 Votes

ಇಲ್ಲ

40%
6 Votes
Total Votes: 15
You have already voted