ಕೋವಿಡ್-19 ಎರಡನೇ ಅಲೆ ತಗ್ಗಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದೇ?

ಹೌದು

44.44%
8 Votes

ಇಲ್ಲ

22.22%
4 Votes

ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು

33.33%
6 Votes
Total Votes: 18
Thank you for voting