ಕೋವಿಡ್-19 ಎರಡನೇ ಅಲೆ ತಗ್ಗಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದೇ?

ಹೌದು

42.11%
8 Votes

ಇಲ್ಲ

21.05%
4 Votes

ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು

36.84%
7 Votes
Total Votes: 19
You have already voted