ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಕಾರು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆ?

ಹೌದು

34.62%
9 Votes

ಇಲ್ಲ

34.62%
9 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

30.77%
8 Votes
Total Votes: 26
Thank you for voting