ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಕಾರು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆ?

ಹೌದು

37.5%
9 Votes

ಇಲ್ಲ

29.17%
7 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

33.33%
8 Votes
Total Votes: 24
Thank you for voting