ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ?

ಹೌದು

66.67%
6 Votes

ಇಲ್ಲ

33.33%
3 Votes
Total Votes: 9
Thank you for voting