ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಗ್ಗಿಹೋಯಿತಾ?

ಹೌದು

75%
9 Votes

ಇಲ್ಲ

25%
3 Votes
Total Votes: 12
Thank you for voting