Error: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'id' in 'field list' ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಂತಾಗಬಹುದೇ? - Polls.oneindia.com

ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಂತಾಗಬಹುದೇ?

ಹೌದು

51.61%
16 Votes

ಇಲ್ಲ

48.39%
15 Votes
Total Votes: 31
Thank you for voting