ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಲೀನ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

Result as per date 30-06-2022

ಹೌದು

60.71%
17 Votes

ಇಲ್ಲ

39.29%
11 Votes
Total Votes: 28
This Poll is Closed !