ಕಚ್ಚಾತೈಲ ದರ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕೇ?

Result as per date 28-06-2022

ಹೌದು

50%
15 Votes

ಇಲ್ಲ

50%
15 Votes
Total Votes: 30
This Poll is Closed !