அம்புஜா சிமெண்ட், ஏசிசி பங்குகளை வைத்து கடன் வாங்கிய அதானி குழுமம்

வாங்கித் தானே ஆகணும்

26.45%
41 Votes

தப்பு இல்லை பாஸ்

11.61%
18 Votes

பங்கு முதலீட்டாளர்கள் உஷாராக வேண்டும்

61.94%
96 Votes
Total Votes: 155
Thank you for voting