இன்றைய காலகட்டத்தில் பாதுகாப்பான முதலீடு என நீங்கள் கருதுவது?

எப்பவுமே தங்கம் தான்

36.81%
106 Votes

எஸ்ஐபி தான்

6.25%
18 Votes

அரசின் சிறு சேமிப்பு திட்டங்கள் தான்

10.42%
30 Votes

இவற்றில் எதுவும் இல்லை

9.03%
26 Votes

கையில காசே இல்லை

37.5%
108 Votes
Total Votes: 288
You have already voted