தங்கம் விலை தொடர்ந்து 10-வது நாளாக அதிகரித்திருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து?