தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கேஸ் விலை குறித்து உங்கள் கருத்து?

ரூ.1000 தொட்டு விடும் போல

23.34%
148 Votes

கஷ்டம் தான்

11.99%
76 Votes

மிக கவலையளிக்கிறது

54.73%
347 Votes

இன்னும் அதிகரிக்காமல் இருந்தால் சரி

9.94%
63 Votes
Total Votes: 634
You have already voted