தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கேஸ் விலை குறித்து உங்கள் கருத்து?

ரூ.1000 தொட்டு விடும் போல

23.42%
148 Votes

கஷ்டம் தான்

11.87%
75 Votes

மிக கவலையளிக்கிறது

54.75%
346 Votes

இன்னும் அதிகரிக்காமல் இருந்தால் சரி

9.97%
63 Votes
Total Votes: 632
Thank you for voting