பிரதமர் மோடி அரசின் கதிசக்தி திட்டம் குறித்து உங்கள் கருத்து?

நல்ல திட்டம்

18.46%
24 Votes

அவசியமான ஒன்று

6.92%
9 Votes

உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படும்

8.46%
11 Votes

என்ன திட்டம் இது

66.15%
86 Votes
Total Votes: 130
You have already voted