வரவிருக்கும் மத்திய பட்ஜெட்டில் உங்களது எதிர்பார்ப்பு?

தனி நபர் வருமான வரியை குறைக்கனும்

40.37%
88 Votes

தங்கம் இறக்குமதி வரியை குறைக்க வேண்டும்

5.05%
11 Votes

விவசாயத்துறையை ஊக்குவிக்க வேண்டும்

22.94%
50 Votes

சிறு தொழில் துறையை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்

8.72%
19 Votes

பிணையில்லா கடன்

2.75%
6 Votes

ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்க வேண்டும்

3.21%
7 Votes

ஏதாவது நல்லது நடந்தா சரித்தான்

16.97%
37 Votes
Total Votes: 218
Thank you for voting