வரவிருக்கும் மத்திய பட்ஜெட்டில் உங்களது எதிர்பார்ப்பு?

தனி நபர் வருமான வரியை குறைக்கனும்

40.55%
88 Votes

தங்கம் இறக்குமதி வரியை குறைக்க வேண்டும்

4.61%
10 Votes

விவசாயத்துறையை ஊக்குவிக்க வேண்டும்

23.04%
50 Votes

சிறு தொழில் துறையை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்

8.76%
19 Votes

பிணையில்லா கடன்

2.76%
6 Votes

ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்க வேண்டும்

3.23%
7 Votes

ஏதாவது நல்லது நடந்தா சரித்தான்

17.05%
37 Votes
Total Votes: 217
Thank you for voting