கிரிப்டோகரன்சிகளை தடை செய்யலாமா உங்களின் கருத்து என்ன?