அம்புஜா சிமெண்ட், ஏசிசி பங்குகளை வைத்து கடன் வாங்கிய அதானி குழுமம்