தக்காளி விலை கிலோ ரூ.140 - 150 பற்றி உங்கள் கருத்து?