కరోనా వైరస్ ప్రభావం భారత ఎకానమీపై ఎక్కువగానే ఉంటుందని భావిస్తున్నారా?

అవును

49.18%
30 Votes

కాదు

36.07%
22 Votes

చెప్పలేం

14.75%
9 Votes
Total Votes: 61
Thank you for voting