కరోనా వైరస్ ప్రభావం భారత ఎకానమీపై ఎక్కువగానే ఉంటుందని భావిస్తున్నారా?