కేంద్రం ఉద్దీపనతో రియల్ ఎస్టేట్ పుంజుకుంటుందని భావిస్తున్నారా?

అవును

31.58%
6 Votes

కాదు

52.63%
10 Votes

చెప్పలేం

15.79%
3 Votes
Total Votes: 19
Thank you for voting