અહમદ પટેલની જીતથી ગુજ. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને ફાયદો થશે?

Result as per date 09-08-2017

હા

37.93%
11 Votes

ના

41.38%
12 Votes

કહી ના શકાય

17.24%
5 Votes
Total Votes: 29
This Poll is Closed !