અહમદ પટેલની જીતથી ગુજ. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને ફાયદો થશે?