રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં અહમદ પટેલનો વિજય અમિત શાહ માટે મોટો ઝટકો છે?

Result as per date 10-08-2017

હા

37.5%
6 Votes

ના

50%
8 Votes

કહી ના શકાય

6.25%
1 Votes
Total Votes: 16
This Poll is Closed !