શું ખરેખર નોટબંધીનો નિર્ણય દેશહિતમાં હતો?

Result as per date 08-11-2017

હા

60%
9 Votes

ના

13.33%
2 Votes

કહી ના શકાય

26.67%
4 Votes
Total Votes: 15
This Poll is Closed !