શું ગુજરાતનું ભવિષ્ય માત્ર પાટીદાર સમાજના હાથમાં છે?

Result as per date 31-10-2017

હા

31.03%
9 Votes

ના

58.62%
17 Votes

અમુક અંશે

10.34%
3 Votes
Total Votes: 29
This Poll is Closed !