શું હાર્દિક પટેલના વાયરલ થયેલ વીડિયો સાચા છે?

Result as per date 14-11-2017

હા

43.48%
10 Votes

ના

39.13%
9 Votes

કહી ના શકાય

17.39%
4 Votes
Total Votes: 23
This Poll is Closed !